header-image.jpg

Splátky bez navýšení

Splátky bez navýšení.

Na splátky
bez navýšení
Platí při nákupu od 2 000 Kč na revolvingový úvěr
rozloženém do 6 měsíčních splátek.Příklad pro nákup na splátky s 0% úrokem: Při výši čerpání z revolvingového úvěru 12 000 Kč, výši splátky
2 000 Kč a době trvání splátkového programu 6 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední
splátka, je roční úroková sazba 0,00 %, RPSN 0,0 %, celkem zaplatíte 12 000 Kč. Příklad je vypočten
za předpokladu, že čerpání se uskuteční 20. 5. 2024, úhrada první splátky je 20. 6. 2024 a datum splatnosti
poslední splátky je 20. 12. 2024. V některých případech může dojít z důvodu zaokrouhlování splátek na celé
Kč k nepatrným rozdílům ve výši poslední splátky. Konkrétní výše poslední splátky bude uvedena v měsíčním
výpise. Hodnoty se vztahují pouze k čerpání úvěru rozloženému do splátkového programu a nezohledňují
další případné transakce a poplatky splácené standardním způsobem dle podmínek Vaší úvěrové smlouvy.
Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru 30 000 Kč, roční úroková sazba 26,28 %,
RPSN 33,2 %, celkem zaplatíte 34 740 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 3 196 Kč, 3 141 Kč,
3 087 Kč, 3 032 Kč, 2 977 Kč, 2 922 Kč, 2 868 Kč, 2 813 Kč, 2 758 Kč, 2 703 Kč, 2 649 Kč, 2 594 Kč. Splátky
a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu
čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku, nejvyšší úrokové sazbě,
při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny.
Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových služeb. Nabídka platí při splnění podmínek
Home Credit a.s. a nevzniká jí nárok na poskytnutí splátkového programu či úvěru. Každou žádost o čerpání
úvěru posuzujeme individuálně a může se od prezentované lišit. Akce platí od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024
při nákupu od 2 000 Kč na revolvingový úvěr rozloženém do 6 měsíčních splátek.header-novinky.jpg
Splátky bez navýšení.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY. NYNÍ MÁME OTEVŘENO CELÝ DEN, BEZ PŘESTÁVKY.